Cytat

2019. március 10., vasárnap

Talking Body

TALKING BODY
fandom: umbrella academy
páros: klaus hargreeves x saját karakter x diego hargreeves 
műfaj: AUerotikusPWP (Porn with Plot, kivételesen) és picit songfic
besorolás: explicit, szigorúan +18.
leírás: a testek beszélnek, legalábbis az övéké igen, avagy egy átlagos, szombat esti buli is teljesen fel tud borulni egy vagon alkoholtól és drogtól. következmény? valószínűleg, meggondolatlan cselekedetek.
figyelmeztetések: tw: erős drog és alkohol használat, threesome (hármas szex), knife kink (kés fétis), biting kink, és minden egyéb mocsok, ami éppen eszembe jutott. szóval ja, ez durva. 
egyéb megjegyzések: őszinte leszek, ezt a novellát azért írtam meg, hogy a határaimat feszegessem, hogy meglássam meddig tudok elmenni írás terén. 
fontosabb megjegyzés: szeretném leszögezni, hogy nem támogatom, sőt szigorúan a drog használata ellen vagyok. az írásomat nem azért írtam, hogy a drog használatát istenítsem. 
ajánlott zenék: 1 2 3 4 5 (1, 3, 4, amelyik fontosabb a sztorihoz)
jó szórakozást, olvasást hozzá! x
1. DAY DRUNK INTO THE NIGHT
Kritikus tekintettel néz körbe a tömegen, barna szemei megvillannak egy-egy pár láttán, akik túlságosan jól érzik magukat. Egymáshoz dörgölőznek, ajkaik félig nyitva vannak, mintha csak egy béna, nedves csókra vágynának, de mégsem kapják azt meg. Vágyakoznak. Akárcsak mindenki más ebben a klubban. Dübörög a zene, szinte nem is hallja a saját gondolatait, amelyek most leginkább arról szólnak, hogy miért is van még itt, ebben a lebujban. Aztán felpillant és rájön, mikor a látókörébe libben a legjobb barátja, név szerint Klaus Hargreeves. A lány felvonja az egyik szemöldökét, amikor a férfi dob egy hátast a táncparketten. Egyértelműen jól szórakozik, Klaus. Valaki mozgolódni kezd mellette, a személy hangja ismerősen cseng neki, mikor amaz rendel magának egy dupla whiskyt, de nem tudja hova tenni a hangos zene miatt. Felé fordulni viszont nem akar azért se. Várakozik, két karja a bárpulton pihen, miközben továbbra is a táncparkettet figyeli. Sejti, hogy ki van mellette, magán érzi az égető tekintetét. Ne fordulj felé, kántálja magában, de végül mégis megteszi. A francba.
Két barna szempár találkozik egymással, aztán a lány elszakítja tekintetét és újból Klausra irányítja azt, aki immár feléjük igyekszik lihegve. 
– Nem is értem, mit keresek én itt – mondja a lány.
Klaus felnevet.
– Hogy kilépj a komfortzónádból – feleli egyszerűen és lehúz egy felest.
– Vagy inkább legyen egy újabb indokom a szorongásra – válaszolja keserű hanggal a másik.
– Melody, ne legyél ilyen.
Szólásra nyitja száját a megszólított, meg akarja kérdezni „mégis milyen?”, de a mellette ülő megelőzi őt.
– Én sem értem, miért vagyok itt, Klaus – szólal meg Diego Hargreeves, Klaus testvére. 
Csörömpölnek mögöttük a poharak, a csapos éppen újabbakat vesz elő, Melody számára felerősödik a zene, szinte már fáj a feje tőle. Fintorog, de nem tudja eldönteni pontosan miért is. 
– Hogy jól érezd magad! – nevetés hagyja el Klaus ajkait, hófehér fogsorát megvillantja.
Melody és Diego összenéz egy pillanatra, mindketten ugyanarra gondolnak. Már megint be van állva a másik férfi. 
– Diego és a jól érzés két külön fogalom, Klaus – Melody gúnyos hangja tölti be a teret, nyelvével csettint egyet. 
– Mert te aztán nagyon jól szórakozol, Crimson – vág vissza Diego sértett hangnemben. 
A lány elvigyorodik, kihívóan pillant Diegóra. Imádja idegesíteni. 
– Jól fogok, ha végre valami erősebb piát kapok – Melody megvonja a vállát. 
Hirtelen koccanás hallatszik, mindketten megugranak és a közöttük állóra tekintenek. Klaus mindkettejük felé egy-egy poharat csúsztat. Melody érdeklődve nézi az italt, Diego viszont azonnal lehúzza. 
– Ettől majd beindul a buli – vigyorog Klaus, aztán bevesz egy ecstasy tablettát. 
Végül Melody is lehúzza az italt, amely azonnal égetni kezdi a nyelőcsövét, ám mellette valami mást is érezni kezd. Meg akarja kérdezni a legjobb barátját, hogy mit tett még bele, de nem tudja, ugyanis Klaus már rég visszatért a táncparkettre vonaglani. 
Kellemes érzés és forróság járja át a testét, kiszáradtnak érzi a száját, így Melody újabb kör italt rendel magának. Aztán még egyet, és még egyet. A felesek könnyen csúsznak le a torkán, mintha sima víz lenne. Diegóra pillant, még mindig mellette ül és hunyorogva nézi a táncoló tömeget. Mintha keresne valakit. Melody hátrafordul, pont akkor, amikor a csapos újabb pohár italt rak le eléjük. 
– Én ezt nem rendeltem – értetlenkedik a lány, a csapos pedig balra mutat, ahol Klaus áll és vigyorogva integet neki. 
– Aha – bólint lassú mozdulattal Melody, majd oldalba böki Diegót. 
– Hmm? – kérdőn néz rá a férfi, mire a másik a pohárra mutat.
– Klaus küldi.
Mindketten szó nélkül lehúzzák az újabb alkoholos italt. Klaus vigyorogva figyeli őket, a tablettás zacskót vissza csúsztatja a zsebébe. Hagyja, hogy elszabaduljon a pokol. Élvezi. 
A gátlások szépen lassan feloldódnak, Melody egyre szélesebben vigyorog, kitűnően érzi magát, a boldogság teljesen átjárja a testét. Diego pedig egyre közelebb csúszik hozzá, miközben újabb és újabb whiskys italt fogyaszt el. 
A zene hangosodni kezd. Mindketten érzik. Sokkal jobban érzékelik a külvilág eseményeit. Tudják, hogy felgyorsult a szívritmusuk, de különösebben nem foglalkoznak vele. Melody megnyalja a kiszáradt ajkait, Diegóra pillant, aki ugyanazt teszi, mint a lány. Kitágul a pupillájuk. Tompán érzékelnek mindent. 
Mi történik?, akarja kérdezni hangosan Melody, de helyette más csúszik ki az ajkán.
– Táncolunk, Hargreeves? 
Közelebb megy a férfihez, Diego pedig azon mereng, mikor kelt fel a székről a lány. Ilyen gyorsan mozogna? Vagy csak ő lassult le?
– Ha nem taposol el, akkor igen – féloldalas vigyor van Diego arcán, Melody megforgatja a szemeit, aztán talpra rántja. 
Tele van a táncparkett. Mindenki tombol, a szabadság illata ott terjeng a levegőbe. Tove Lo zenéje szól a háttérben, Melody átkarolja Diego nyakát, a férfi két kezét a lány derekára rakja. 
Now if we're talking body,
You got a perfect one,
So put it on me
Melody Crimson túlságosan felszabadultnak érzi magát. Elgondolkodik, hogy mitől lett hirtelen ilyen gátlástalan, aztán eszébe jut a sok ital és inkább felnevet. Vigyorogva pillant fel Diegóra, aki őt nézi, ajkain széles mosoly van. 
Megpördülnek. Kuncognak. Közelebb mennek egymáshoz. Újabb pörgetés. Hangos sikoly. Diego magához rántja. Melody kacarászik, majd pördül egyet. Háttal van a férfinek. Akaratlanul is hozzá simul a másikhoz, együtt mozognak a pörgös ritmusra. Még mindig Tove Lo szól a háttérben. Diego átöleli Melody derekát, még közelebb húzza magához. A lány az ajkaiba harap. 
– Túl közel vagy – pihegi Melody.
Nem zavarja őt. Élvezi. 
– Ne mondd, hogy nem tetszik – feleli halkan a férfi, ajkai súrolják a lány fülét. 
Melody ismét felnevet, még jobban hozzá dörgölőzik. 
– De, tetszik.
Diego hümmög. Klaus jelenik meg előttük hirtelen. 
– Nyisd ki a szádat – mondja és Melodyra néz.
A lány engedelmeskedik, Klaus pedig egy rózsaszín tablettát helyez a másik nyelvére. Aztán tovább libben, és folytatja az ecstasyk osztogatását a táncolók között.
Melody fordul egyet, két keze közé fogja Diego arcát, aztán megcsókolja. Diego automatikusan szétnyitja az ajkait, mire Melody azonnal átcsúsztatja a nyelvét a férfi szájába, hogy ő is megízlelhesse a tablettát.
Anything you want I'll give it up,
Lips, lips I kiss
Bite me while I taste your fingertips
A bódító anyag elolvad mindkettejük szájában, ajkaik továbbra is össze vannak forrva, nyelvük vad csatát vív egymással. Melody akar lenni a dominánsabb fél, de Diego nem engedi. Lejjebb csúsznak a kezei, végig simít a lány fenekén, majd belemarkol. Melody felnyög. Megszűn érzékelni a külvilágot. 
– Kéne indulnunk – szakítja meg Diego a csókot. 
Melody kihívóan megnyalja az ajkait. 
– Szerintem mehetünk, Klaus haza talál úgy is.
Mindketten bólintanak, aztán kilépnek a bárból, a hangos zenét még kint is lehet hallani. Diego kocsija felé indulnak, Melody magában számolja a perceket. 
Három perc. Beülnek a kocsiba, majd elindulnak az akadémia felé. 
Öt perc. Melody idegesen harapja az alsó ajkát. Diego rá pillant. Kacsint egyet.
Tíz perc. A lány meglepődik, hogy még beállva és részegen is gyorsan vezet a férfi. 
Tizenkettő perc. Leparkolnak, aztán belépnek az akadémia ajtaján. 
Melody már csak arra eszmél fel, hogy elérik Diego szobáját, majd csapódik a hálószoba ajtaja, csakúgy, mint a lány teste a falnak. 
A férfi ajkai rögtön megtalálják a másikét, Melody pedig engedelmesen szétnyitja ajkait, hogy Diego nyelve könnyen behatoljon. Összeforrnak, eggyé vállnak. Még mindig eufórikus állapotban vannak, nem gondolkodnak, hanem cselekednek. Könnyebb azt tenniük. Melody átfonja a férfi derekát lábaival, hogy még közelebb érezhesse őt. Egymáshoz simulnak. Belenyögnek a csókba, s ködös tekintettel merengenek egymásra. Melody megnyalja Diego felső ajkát, majd kihívóan néz vele farkasszemet. Provokálni akarja, amire válaszként a férfi erőteljesen megmarkolja a lány nőiességét. Melody megszédül az élvezettől, Diego erős kölnijének az illata megcsapja az orrát, amely mámorítóan hat rá. 
A lány egy gyors mozdulattal megszabadítja magát a fekete topjától, amit a nadrágja követ, s egy szál csipke bralette-ben, alsóneműben áll a férfi előtt. Diego tekintében valami sötét villan meg, leül az ágya szélére, aztán maga elé húzza Melodyt. Vágyakozva néz rajta végig, minden egyes testrészét alaposan szemügyre veszi, szinte már elemzi őt. Melody kéjesen felsóhajt, lép egyet, s beleül Diego ölébe. Karjaik szorosan tekerednek egymásra, a férfi közelebb húzza magához a lányt, s ajkával végignyalja Melody nyakát, egészen a dekoltázsáig. Egyik kezét feljebb csúsztatja, hogy gyengéden belemarkoljon a lány mellébe, aki válaszként a férfi haját ragadja meg, s hozzá préseli nőiességét Diego férfiasságához.
A férfi torkából egy mély nyögés szakad fel. Kínzóan hat rá, amit a lány művel vele. Melody ismét előre lendül, Diego ajkai újból a lány nyakára tapadnak, aztán hirtelen kitárul az ajtó. Mindegyik fél megáll egy pillanatra. Melody meglepetten pillant fel, míg Diego megforgatja a szemeit testvére láttán. Klaus áll az ajtóban érdeklődő tekintettel. 
– Miattam ne hagyjátok abba – töri meg a csendet Klaus.
Melody, Diegóra tereli szemeit, aki szintén őt nézi. Mindketten túlságosan be vannak állva ahhoz, hogy józanul gondolkodjanak. 
– Mi lenne, ha még jobban szórakoznánk? – suttogja Melody, aztán feláll Diego öléből, s Klaus felé veszi az irányt. 
A hálószoba ajtaja ismételten becsapódik, a lány pedig megragadja Klaus karját és maga felé rántja. Meglepődik, de nem ellenkezik. Miért is tenné? Melody hátat fordít a legjobb barátjának, ismét Diegóval van szemben. Aztán lassú mozdulattal maga mögé nyúl, s kikapcsolja a melltartóját, ami megadóan hullik a padlóra. Diego döbbenten nézi a lányt, majd idegesen nyel egyet. Melody előrébb lép, megragadja Diego két kezét, aztán a mellére helyezi azokat. Klaus szorosan a lány mögött van, még mindig nem érti pontosan mibe is keveredett. 
– Mindannyian akarjuk, nem igaz? – töri meg a csendet, Melody, majd a két keze közé fogja Diego arcát, hogy közelebb húzza magához. 
Diego idegesen bólint. Melody heves szenvedéllyel megcsókolja, amit a férfi azonnal viszonoz, közben pedig Klaus ajkai a lány nyakát találják meg, melyet gyengéden harapdálni és szívni kezd. Diego kezei Melody derekát szorítják, míg Klaus kezei a csípőjén pihennek. Melody gyors mozdulatokkal szabadítja meg Diegót a ruháitól, amit utána Klausé követnek. Másodpercek múlva mindannyian egy szál fehérneműben vannak. Melody most Klaus felé fordul, nyelvét végig szántja Klaus nyakán, majd gyengéden beleharap a férfi alsó ajkába. Ajkuk találkozik, csakúgy, mint a nyelvük. Diego, az egyik kezével a lány melleit simogatja, kényezteti, míg a másikkal lassú mozdulattal végig simít Melody hasán. Ajka egy perce sem hagyja el a lány nyakát. Klaus és Diego tekintete találkozik, aprót bólintanak, aztán mindketten Melody nyakát kezdik el csókolgatni, amelynek köszönhetően a lány torkából jóleső sóhajok törnek fel. Élvezi az egész kialakult helyzetet. 
Diego teszi meg az első lépést. Minden előzmény nélkül becsúsztatja a kezét Melody csipkés bugyijába, majd először lassan végig simít a nedves nőiességén, aztán apró, körkörös mozdulatokkal kényeztetni kezdi a csiklóját. Melody megremeg, fejét hátraveti, s Diego vállán pihenteti azt. Klaus gyengéden masszírozza a lány melleit, miközben Melody két keze is felfedező útra indul. Bal kezével a legjobb barátja alsónadrágját találja meg, míg a jobb keze Diegójét ragadja meg. Egyszerre húzza le őket. Pihegve ragadja meg őket, s kezeivel azonnal munkához lát. Először lágyan mozgatja fel-le a kezeit, aztán egyre gyorsabb, határozottabb tempóban. Mindkét férfi lélegzetvétele felerősödik. Melody alól kezd kicsúszni a talaj. Kezdi elveszteni a kontrollt. Diego ujjai egyre gyorsabban simogatják a lány csiklóját, egészen addig, amíg Klaus át nem veszi az irányítást. Egy határozott mozdulattal Melodyba hatol. Felnyögve kapaszkodik bele a két férfiba. Míg jobb kezével még mindig Diego férfiasságát kényzeteti, addig Klaus a tettek mezejére lépett.  Melody erőteljes lökéseket érez, szemeit lehunyja, s átadja magát az élvezetnek. 
Majd hirtelen hideget érez a bőrén. Megborzong. Barna szemeit kinyitva megpillantja, hogy Diego az egyik saját, hegyes kését simítja végig a nyakán, majd fokozatosan lejjebb viszi a dekoltázsáig. Melody beleharap az alsó ajkába. Tompán hallja, ahogy a férfi megkérdezi „élvezed, mi?”, és újból elindítja a kést, ami most a lány állánál áll meg. Cirógatja. Simogatja. 
Melody megragadja Diego kezét, majd óvatosan a kést az ajkához érinti és nyelvét kidugva  végig nyalja a fémes tárgyat, tekintetét egy percre sem veszi le Diegóról, aki döbbenten mered a másikra. Ám legbelül élvezi, amit lát. 
Klaus egyre mélyebbre hatol a lányban, s végül Diego is beléhatol hátulról. Melody körül forogni kezd a világ. Mindkét férfi erőteljes, határozott lökéseket ad, s lassan, de biztosan mindhárman egy ritmusban kezdenek el mozogni. Melody megfordítja fejét, Diego ajkaira pillant, aztán vágyakozva megcsókolják egymást. Nyelvük azonnal találkozik, táncba hívják egymást, majd Melody megnyalja a férfi felső ajkát, azután összeérinti a nyelvüket. Kuncogás hallatszik. Mindketten élvezik. Melody újból fordul, s most Klaus ajka találkozik az övével. Szinte tépik egymás ajkát, mindketten harapnak, ami még inkább felizgatja őket. Felgyorsulnak a mozgások. Mindannyian kielégülést akarnak. 
Szinte már beszélnek a testeik. Értik egymást. Szavakkal, vagy szavak nélkül. Összeforrnak.
Három ember zihálása tölti be a szobát. Három ember ruhája van szanaszét a földön. Három ember teste tapad össze. Három ember engedi el magát. Három ember adja át magát az eufórikus élménynek. Három ember válik eggyé. Három ember elégül ki. Három ember zuhan egymás mellé. 
Melody, Klaus, Diego.
Három ember. Se több, se kevesebb. 
Bodies!
Let's use them up 'til every little piece is gone.
On and on and on..

6 megjegyzés:

 1. Először is: aztarohadttejóég!! másodszorra: imádom!!
  Nagyon jó lett szerintem ez a novellád (is),végre valami újat is olvashattunk tőled. Látszik stílusilag,hogy teljesen más mint amit eddig megszoktam tőled. :) De nagyon jó volt,tisztára magam elé tudtam képzelni az egész helyzetet és nagyon jól leírtál mindent. Élvezet volt olvasni drága barátnőm :)
  Végénél az a három testes "monológ" féleség pedig jajj! nagyon szép volt, szerintem az tetszett a legjobban, ahogyan lezártad az egészet.

  Remélem olvashatok tőled még ebben a fandomból,még ha nem is nézem a sorozatot. :D
  Imádtam!♥

  - Timi

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Drága Timi!
   Szívből örülök, hogy elnyerte a tetszésedet a novella. Igen, most kicsit próbáltam más stílusban írni, eddig még soha nem írtam jelen időbe, de mindig is kiakartam próbálni. Szóval, ez lett belőle. :)

   Nekem is az utolsó mondatok a kedvenceim. ☺
   Talán írok majd még velük valamit, sose lehet tudni. :P

   Puszi,
   Lina

   Törlés
 2. Kedves Lina!
  Ma találtam rá a blogodra az egyik blogos csoportban, rögtön megtetszett amint megláttam a szerkesztett képedet. Nem bántam meg,hogy megnyitottam az oldalad! Elolvastam ezt a novelládat és meg kell hogy mondjam minden egyes sorát szinte faltam! Nagyon tetszett,hogy jelen időbe írtad! Sokkal jobban szeretem az olyan írásokat mert akkor jobban átélem az egészet. Érdekes volt olvasni az egészet,mondjuk szívesen olvastam volna Melody szemszögéből a dolgokat de így is jó volt!

  Gratulálok az íráshoz! Remélem hamarosan olvashatok tőled újabb írást!

  Üdv: Lotti

  (Ja és szereztél magadnak egy új olvasót!;))

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Lotti!

   El se hiszed milyen sokat jelent ez most nekem! Nagyon de nagyon örülök, hogy végül itt maradtál az oldalon, s tetszett a novella. Örülök annak is, hogy sikeresen áttudtam adni a hangulatot. :) Ezek szerint sikerült elérnem a célom!

   Még egyszer, köszönöm szépen a véleményedet! :)
   Oh, és üdv itt, a feketekávén! :D

   Puszi,
   Lina

   Törlés
 3. Szia!
  Nagyon tetszett a novella,várható esetleg folytatás hozzá? Szívesen olvasnék több infót a szereplőkről és kapcsolatukról egymással:)
  jó volt nagyon, szerintem jól megtudtad írni a hármas jelenetet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Cheryl!

   Köszönöm szépen a kommentedet, örülök, hogy tetszett a novella. Hát, nem igazán terveztem hozzá folytatást, úgy vagyok vele, hogy ez így jó, ahogy van. Így "függetlenül". :)
   De! Sose lehet tudni, lehet kedvet kapok hozzá, s folytatni fogom.

   Köszönöm a véleményed!

   Puszi,
   Lina

   Törlés

© Agata | WS
x x x x x x x.